Country – SE2024-05-30T13:44:11+02:00

Sweden

Insamlingsstiftelsen Human Practice Foundation Sverige
Organisationsnummer: 802481-8935.

Kontor hos NREP
Regeringsgatan 25, 11th floor
111 53 Stockholm
Sverige

Human Practice Foundation

Insamlingsstiftelsen Human Practice Foundation Sweden, organisationsnummer 802481-8935, bildades i Stockholm 2021 av grundaren Pernille Kruse Madsen och ordförande Rickard Svensson-Dahlberg och verkar som en ideell stiftelse.

HPF Sweden är en del av den globala organisationen Human Practice Foundation med registrerade stiftelser i Danmark (2014), Zürich (2018), Storbritannien (2019) och Sverige (2021).

Human Practice Foundation bygger och renoverar skolor i delar av världen där det behövs som mest. Vi tror att skolor skapar liv och det är därför vi skapar skolor. Skolor är det mest effektiva sättet att åstadkomma positiv förändring. Över hela världen utgör skolor den mest grundläggande delen av våra samhällen. Alla barn förtjänar att vara en del av en skola med kvalitativ utbildning som gör det möjligt för dem att bygga ett eget liv – ett liv där de har makten att forma sin egen framtid.

Ledningen för HPF Sverige

Styrelsen för HPF Sverige – Rickard Svensson-Dahlberg, Ruari Culleton och Ulf Rosborg – ansvarar för den övergripande ledningen, inklusive stiftelsens strategiska ledning. Styrelsen rekryterar just nu den första medarbetaren till HPF Sverige som kommer att placeras på vårt kontor på Regeringsgatan 25, vån 11, 111 53 Stockholm tillsammans med vår långsiktiga partner NREP.

HPF Sveriges styrelseledamöter agerar oberoende av ledamöterna i övriga styrelser, men HPFs styrelser från de olika länderna träffas en gång om året och diskuterar fokus och strategi.

HPF Sverige väljer självständigt vilka projekt i Kenya och Nepal som ska stödjas och utvecklas.

Sveriges Styrelse

Niko Pakalen
Niko PakalenStyrelseordförande
Patrik Lilieblad
Patrik LiliebladVice ordförande
Ulf Rosberg
Ulf Rosberg Styrelseledamot
Ruairí Culleton
Ruairí Culleton Styrelseledamot

Uppdateringspolicy för donatorer

Vi värdesätter relationen till våra givare enormt mycket. Vi uppdaterar alltid givarna om våra projekt under genomförandet så att de kan följa utvecklingen på nära håll. När projektet är klart skickar vi en detaljerad slutrapport.

Efter slutförandet delar vi regelbundet med oss om berättelser och effektresultat från skolan och/eller samhällen. Vi erbjuder dessutom donatorer möjligheten att resa till Kenya och Nepal för att besöka skolan de har stöttat och delta i den lokala invigningsceremonin.

Samarbete med HPF-organisationen

Styrelsen i HPF Sverige har ingått ett samarbetsavtal med HPF Danmark, där HPF Danmark administrerar och övervakar alla HPF Sveriges dedikerade projekt i Kenya och Nepal.

HPF Danmark rapporterar kontinuerligt om projekts framsteg och ekonomi till HPF Sverige.

HPF Sverige har avstämningsmöten med HPF Danmark varje kvartal och diskuterar förvaltning och utveckling av de svenska projekten.

HPF Sverige har säkerställt att HPF Danmark halvårsvis rapporterar till HPF Sverige om effektmätningarna av projekten.

HPF Sverige har säkerställt att alla medel HPF Danmark erhåller från HPF Sverige i förhållande till dess utsedda projekt sätts in på separata konton och sådana medel får inte på något sätt blandas med medel till andre projekt.

HPF Danmark tillhandahåller varannan månad finansiell information till HPF Sverige i samband med sina projekt, inklusive en rapport om utvecklingen och byggandet av skolorna samt betalningar av milstolpar.

Kostnader och utgifter

På Human Practice Foundation tycker vi att både donatorer och mottagare förtjänar full transparens om donationerna.

För att säkerställa att administrationskostnaderna hålls till ett minimum, ger våra grundande partners donationer för att täcka kostnaderna för stiftelsens aktiviteter på huvudkontoret i Köpenhamn och våra internationella kapitalinsamlingsavdelningar, inklusive kostnader relaterade till insamling, projektledning och administration så att återstående donationer tilldelas direkt till mottagarna.

Läs mer om våra grundande partners här.

SE Nyheter

Pro Bono Supportrar

Setterwalls
Setterwalls

Title